Get Adobe Flash player

เข้าระบบ

 

 

นายทองอินทร์   คุณประเสริฐ

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง

 

 

 

นายสุรสิทธิ์ ธรรมภาษา

ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง

 

 

 

นางสาวสุดารัตน์ แสนอินต๊ะ

ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง

 

 

 

 

 

ตำแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
โทรศัพท์/โทรสาร 056-745955 E- mail : saklong_sao@hotmail.com