Get Adobe Flash player

เข้าระบบ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง

อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

       
    นายกำชัย จันทา
ประธานสภาอบต.ฯ
   
     
  นายนฤทธิ์ ละสุด
รองประธานสภาอบต.ฯ
  ส.อ.ไพฑูรย์ ผ่านผิว
เลขานุการสภาอบต.ฯ
 
นายอนงค์ มิยา
ส.อบต.สักหลง หมู่ที่ 1
นายวิเชียร เกตเงิน
ส.อบต.สักหลง หมู่ที่ 2
นายสมชาย มาแก้ว
ส.อบต.สักหลง หมู่ที่ 3
นายชิตชัย สนสร้อย
ส.อบต.สักหลง หมู่ที่ 3
นายน้อย ศรทอง
ส.อบต.สักหลง หมู่ที่ 4
 

 

ว่าง

     
นางอภิญญา หามา
ส.อบต.สักหลง หมู่ที่ 4

ส.อบต.สักหลง หมู่ที่ 5
นางจิตติมา พรมจันทร์
ส.อบต.สักหลง หมู่ที่ 5
นายณัฐภูมิ คำจำปา
ส.อบต.สักหลง หมู่ที่ 6
นายสมทรง จันทะรัตน์
ส.อบต.สักหลง หมู่ที่ 6
         
นายผ่าน จันทขันธ์
ส.อบต.สักหลง หมู่ที่ 7
นายศิริชัย นาราษฎร์
ส.อบต.สักหลง หมู่ที่ 7
นายสุบิน ลาคำ
ส.อบต.สักหลง หมู่ที่ 8
นางเทียมจิตต์ อินแนน
ส.อบต.สักหลง หมู่ที่ 8
นางอุบล จิ๋วน๊อต
ส.อบต.สักหลง หมู่ที่ 9
         
นายชิด ทาเงิน
ส.อบต.สักหลง หมู่ที่ 9
นางเพชรไทย ทองจอก
ส.อบต.สักหลง หมู่ที่ 10
นางหนูคำพร สามงามเหล็ก
ส.อบต.สักหลง หมู่ที่ 10
นายสุจิต ทองแบบ
ส.อบต.สักหลง หมู่ที่ 11
นายประดิษฐ์ ลาคำ
ส.อบต.สักหลง หมู่ที่ 11

 

ทดสอบระบบเฝ้าระวังแม่น้ำป่าสัก

องค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
โทรศัพท์/โทรสาร 056-029854