Get Adobe Flash player

เข้าระบบ

 
 ส.อ.ไพฑูรย์ ผ่านผิว
ปลัด อบต.สักหลง
นายประยุติ จิ๋วน๊อต
รองปลัดฯ.รก.หน.สป.
  
นายชัชพงศ์ กองมูล
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
   
นายภัทรพล ใต้กิ
นักพัฒนาชุมชน
นายอนิรุทธิ์ ฮวดพรม
ผช.จนท.พัฒนาชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
โทรศัพท์/โทรสาร 056-745955 E- mail : saklong_sao@hotmail.com