Get Adobe Flash player

เข้าระบบ

วารการกองสวัสดิการสังคม ฉบับประจำเดือนมีนาคม 2560 มี 2 กิจกรรม ได้แก่ โครงการวัยใส วัยเรียนรู้เท่าทันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรฯ และอบต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มาทัศนศึกษาดูงานโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลสักหลง

ดาวน์โหลดเอกสาร
Download this file (ฉบับเดือน มี.ค.60.pdf)ฉบับเดือน มี.ค.60.pdf

องค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
โทรศัพท์/โทรสาร 056-745955 E- mail : saklong_sao@hotmail.com