Get Adobe Flash player

เข้าระบบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 9 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
โทรศัพท์/โทรสาร 056-745955 E- mail : saklong_sao@hotmail.com