Get Adobe Flash player

เข้าระบบ

ราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 ต. สักหลง  ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)

องค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
โทรศัพท์/โทรสาร 056-745955 E- mail : saklong_sao@hotmail.com