Get Adobe Flash player

เข้าระบบ

การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562 งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว1287)การศึกษาฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร
Download this file (ว1287.PDF)ว1287.PDF

ทดสอบระบบเฝ้าระวังแม่น้ำป่าสัก

องค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
โทรศัพท์/โทรสาร 056-029854