Get Adobe Flash player

เข้าระบบ

ซ้อมความเข้าใจในการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว5) กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร
Download this file (ว5.1.1.PDF)ว5.1.1.PDF

ทดสอบระบบเฝ้าระวังแม่น้ำป่าสัก

องค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
โทรศัพท์/โทรสาร 056-029854