Get Adobe Flash player

เข้าระบบ

โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว203) งานป้องกันฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร
Download this file (ว203.PDF)ว203.PDF

ทดสอบระบบเฝ้าระวังแม่น้ำป่าสัก

องค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
โทรศัพท์/โทรสาร 056-029854