Get Adobe Flash player

เข้าระบบ

ส่งโครงการมาเพื่อขอให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 หมวดเงินอุหหนุน (กอ.พช.01.26/2562) สวัสดิการฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร
Download this file (26.PDF)26.PDF

ทดสอบระบบเฝ้าระวังแม่น้ำป่าสัก

องค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
โทรศัพท์/โทรสาร 056-029854