Get Adobe Flash player

เข้าระบบ

แจ้งหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดชื้อจัดจ้างฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว215)กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร
Download this file (ว215.PDF)ว215.PDF

ทดสอบระบบเฝ้าระวังแม่น้ำป่าสัก

องค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
โทรศัพท์/โทรสาร 056-029854