Get Adobe Flash player

เข้าระบบ

การกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย อปท.(พช0023.16/ว124)ทุกส่วนราชการ

ดาวน์โหลดเอกสาร
Download this file (ว124.PDF)ว124.PDF

ทดสอบระบบเฝ้าระวังแม่น้ำป่าสัก

องค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
โทรศัพท์/โทรสาร 056-029854