Get Adobe Flash player

เข้าระบบ

ซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด (พช0037.16/ว63) ทุกส่วนราชการ

ดาวน์โหลดเอกสาร
Download this file (ว63.1.1.PDF)ว63.1.1.PDF

ทดสอบระบบเฝ้าระวังแม่น้ำป่าสัก

องค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
โทรศัพท์/โทรสาร 056-029854